IGMG Eğitim Başkanlığı Müdürler Toplantısı Yapıldı

S

Sultan Balkaya

IGMG Eğitim Başkanlığı bünyesinde müdürler toplantısı 02 Aralık 2017’ de Genel Merkez Köln’de yapıldı. İslami İlimler Bölge Sorumluları ve Müdürleri, Eğitim Merkezi Müdürleri, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sorumluları ve Kurum Müdürleri toplantısıolarak gerçekleştirilen toplantıya bölgelerimizden 170 kişi katıldı.

Toplantının müşterek yapılan ilk bölümünde açılış konuşmasını Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Yrd.Doç.Dr. Abdulhalim İnam eğitim alanında yapılan çalışmaların önemine değinirken, bu çalışmaların kalıcı olması için mutlaka kurumsallaşması gerektiğini vurguladı. Anne- baba çocuk çalışma programlarımızdan,temel eğitime, yetişkin eğitimine, yatılı kurslara kadar her çalışmamızın açık,şeffaf, takipedilebilir yapılması gerektiğini,kurumsallaşmanın en önemli unsurunun plan ve programların ölçülebilir çalışmalar olduğunu hatırlatan Abdülhalim İnam, katılanlara göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı Kemal Ergün bir selamlama konuması yaptı. Ergün: “Çocuklarımız, gençlerimiz ve insanlarımız bize birer emanettir. Gelecek nesillerimizin kimlik ve kişilikleri yapılan bu eğitim çalışmalarıyla oluşturulacak ve korunacaktır. Bundan dolayı Eğitim Merkezlerimizin ve İslami İlimler Kurslarımızın başında bulunan sorumlularımız olarak sizlerle birlikte çalışan tüm eğitimcilerimizin de bunu bilmeleri ve şuurlu olmaları gerekir. Sizler eğitimin yöneticileri olarak bunun bilincinde hareket etmeli, teşkilatımızın bu güzel çalışmalarının daha yüksek seviyelere ulaşması için gayretlerinizi artırmalısınız” dedi.

Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın “ IGMG Eğitim Çalışmaları” adlı bir seminer sundu.Hakan Aydın seminerinde Eğitim Başkanlığımızın misyonu, vizyonu, değer ve ilkeleri, yönetim şekli, temel eğitim, tatil kursları, okullar, açık öğretim imam hatip lisesi, eğitim merkezleri, aile eğitimi, aile destek hizmetleri, müfredat ve materyaller, birlikte çalışılan üniversiteler, Çocuk Kulübü hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Müşterek olarak devam eden toplantıda Eğitim Başkan Yardımcısı Ramazan Başlık “Eğitim Merkezleri Yönetim Sistemi” adlı bir seminer sundu. Ramazan Başlık sunumunda tüm eğitim faaliyet ve programlarımızda iyiliklerin emredilmesi ve yayılması, kötülüklerin engellenmesi için çalışma yapılması, ana hedefin unutulmaması gerektiğini söyledi. Teşkilatımızın genel misyon ve vizyonunun eğitim merkezleri için de geçerli olduğunu söyleyerek,bu bağlamda yetki sistemi olarak eğitimin nasıl ve hangi birimler tarafından takip edilerek, kimin ne görevinin olduğunu ve eğitim merkezlerinin çalışma alanlarını anlattı. Bundan sonra müstakil toplantı salonlarına ayrılarak devam eden alan çalışmaları sırasında, Eğitim Merkezleri Toplantısının ilk sunumunu Württemberg Bölgesi, Esslingen Şubesi Eğitim Merkezi Müdürü İlhami Yaşar yaptı. Eğitim Otomasyon sistemini anlatan Yaşar, önümüzdeki yıllarda tedricen tüm Eğitim merkezlerimizde ve camilerimizde otomasyon sistemine geçilmesinin hedeflendiğini, bundan böyle kayıtların, ders yoklamalarının, karnelerin, belgelerin, sayıların tamamının artık sanal sistemde takip edileceğini söyledi.

Aile Eğitimi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Eğitim Başkanlığı Aile Eğitim Sorumlusu Habibe Şen Hanım yeni uygulamaya göre aile eğitimlerinin saha çalışmalarının Kadınlar Teşkilatı tarafından takip edileceğini, ancak Aile Danışmanlık Merkezlerinin, içerik çalışmalarının, seminerci ayarlamalarının Eğitim Başkanlığı tarafından yapılacağını söyledi. Kadınlar Gençlik Teşkilatı ve Gençlik Teşkilatının ise evliliğe hazırlık okullarını ve seminerlerini takip edeceğini vurguladı. Eğitim Merkezlerinin temel eğitimler ve islami ilimler çalışmalarını yanında aile eğitimlerinin de yapıldığı birer yaşayan eğitim merkezi olmalarının da önemine değindi.

Aile Destek Hizmetleri Sorumlusu Zehra Alver Hanım sunumunda engellinin kim olduğunu tarif ederek, eğitim merkezlerimizde de engelli çocuklarımızın olabileceğini, bunların mutlaka tesbit edilmesi ve gereken ilginin gösterilmesi, tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı. Genel Merkez tarafından yapılan görme engelliler ve işitme engellilerle ilgili kamplardan bahseden Alver, şimdi de görme engellilere yönelik umre düzenleyeceklerini ve tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Eğitim Başkanlığı bünyesinde takip edilen Çocuk Kulübü ile ilgili bilgilendirmeleri de Çocuk Kulübü Başkanı Fatma Demir Hanım Çocuk Kulübü’nün aktüel sayılarını verdi. Çocuk Kulübü üyeleri ile Eğitim Merkezlerine eğitim için gelen çocukların yaş seviyelerinin aynı olduğunu, ama eğitim merkezlerine gelen çocuk sayıları ile Çocuk Kulübü üye sayılarının arasında çok büyük fark olduğunu vurgulayan Demir, eğitim merkezlerine gelen çocuklarımızın mutlaka Çocuk Kulübü’ne üye olmaları ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Bu konuda gelecek yıllarda Çocuk Kulübü üye sayısı hedeflerimize eğitim merkezlerinden büyük oranda katkı beklediklerini hatırlattı.
Daha sonra gündemde örnek bir Eğitim Merkezi olarak G. Hollanda Bölgesi, Schieadam Eğitim Merkezi’nin çalışmaları yer aldı. Çalışmaları Schiedam Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yüce takdim etti. Çalışmanın en ilgi çeken bölümü ise engelli öğrenciler için yapılan çalışmalar oldu.

Eğitim Merkezlerinde uygulanan müfredat ve materyaller, eğitimcilerin kalitesinin artırılması gibi konularda Müfredat ve Materyaller ile İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitimi Bölümleri Sorumlusu Habib Yazıcı söz aldı. Habip Yazıcı sunumunda insan kaynakları yönetimi ve eğitimi konusunda ne yapmak istediklerini, nasıl yapmayı planladıklarını, kimlerle yaptıklarını, ne yaptıklarını, ne yapamadıklarını, bundan sonra ne yapmak istediklerini, nasıl yapacaklarını anlattı. Müfredat ve materyallerdeki son gelişmeleri ve çıkan kitapların da tanıtımını yapan Habip Yazıcı bunların mutlaka tamamının kendi öz emeğimiz olduğunu ve tüm eğitim kurumlarımızda sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının son bölümünde ise Ana Sınıfı Sorumlusu Songül Yavuz Hanım’ın ana sınıfları ile ilgili bilgilendirmesinden sonra katılımcılarla anlatılan konular ve genel konular üzerinde müzakere yapıldı.

İslami İlimler Bölge Sorumluları ve müdürleri toplantısında ise Alan sorumlusu Sultan Balkaya, çalışma ekibinde olan komisyon üyelerini tanıttıktan sonra, İslami İlimlerin yeni müfredatını ve nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. İslami İlimler Giriş Serisi kitapları hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra , İslami İlimlerin 2017-2018 yılı çalışma takvimi ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. 24 Şubat 2018 de yapılması planlanan İslami İlimler Fıkıh Çalıştayı ile öğretmenlerimizden öğrencilerimize gelişecek olan ilmi bakış açısı kazandırmanın adımlarının atılmaya başlayacağını söyleyen Sultan Balkaya, 14 Nisan 2018 İslami İlimler yarışmasında düşünülen konsept değişikliği hakkında müdür ve bölge sorumluları ile istişarede bulundu. Müfredat ve Materyal ve İnsan Kaynakları Yönetim ve Eğitim Sorumlusu Habib Yazıcı’nın yeni neşriyatlarımızı tanıttığı bir sunum ile devam eden gündemde aynı zamanda 2018 yılı HIES programlarını, Yetişkin Eğitimi, Anasınıf Eğitimi ve Temel Eğitim olarak ayırdıklarını ve öğretmenlerimizin alanlarında ihtisaslaşmalarına yol açılacağını söyledi. Toplantının ilerleyen saatlerinde İslami İlimlerde Kur’an eğitimi üzerine bir sunum ile devam edildi. Kadınlar Teşkilatı İrşat birimi komisyon üyesi ve MEK sorumlusu Hamide İleri, müdürlerimizin kurslarındaki Kuran eğitimi ile ilgili takip etmeleri yol hakkında bilgilendirme yaptı. Bundan sonra Düsseldorf Bölgesi İslami İlimler Sorumlusu Enise Gedikli, çalışma sistemi ve yöntemi açısından kurslarındaki idari yapı ve faaliyetleri tanıttı. Islami İlimler 2017 Bitirme sınavında en çok öğrenci mezun etmesi hasebiyle Belçika Bölgesi İslami İlimler Sorumlusu Hatice Dağlı İnam’a, en çok erkek sınıfı açması hasebiyle Düsseldorf Bölgesi İslami İlimler Sorumlusu Enise Gedikli’ye ve en çok öğrenci kaydı ile Köln Bölgesi İslami İlimler Sorumlusu Sema Dönmez’e hediye takdiminde bulunuldu.


Eğitim Başkanı Abdulhalim İnam müstakil yapılan tüm toplantıları ziyaret ederek her alan için yönlendirme ve bilgilendirme yaparak müdürlerimize teşekkür etti. Sorumluları ve Kurum müdürleri müstakil toplantısında da Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi imkanının Avrupa’daki insanımızın hizmetine taşımış olmanın önemine vurgu yapan Hakan Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı sınav işleri sorumlusu Yunus Yağmur’a toplantıya katılımından dolayı teşekkür etti. Sınavların gerçekleştirileceği merkezlerin hazırlıklarının ve sınav şartlarının gözden geçirildiği toplantı, katılımcıların soru ve dilekleriyle sona erdi.

Kurum Müdürleri toplantısında ise okulların Genel Merkez ziyaretleri ve kendi aralarında gerçekleştirecekleri ziyaretler üzerinde duruldu. Kurumlardaki mevcut öğrenci potansiyeli göz önünde bulundurularak, eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği dile getirildi. Ortak kurumsal kimlik, ortak müfredat ve kurumların gerçekleştireceği açık kapı günleri konularının ele alındığı toplantı, dilek ve temennilerle son buldu.

Daha sonra tüm katılımcıların tekrar biraraya gelerek Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulhalim İnam’ın yaptığı değerlendirme konuşmasının ardından toplantı kapanış Kur’an-ı Kerim’i ile sona erdi.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
  • Like
Reactions: yavuz